OM NORTHERN WIND VENTURES

 

Northern Wind vill möjliggöra för de bästa entreprenörerna att förverkliga framtidens bolag, och investerar tidigt i unika tillväxtbolag med hög skalbarhet. Målet är att bidra till att skapa nya globala innovationsledare.

Som aktiva ägare arbetar Northern Wind med styrning och uppskalning av innehavens verksamhet. Målsättningen att realisera värdetillväxten inom 2-5 år. Bolagets intäkter kommer från främst IPO/avyttring av innehav, men även utdelning från innehav samt löpande rådgivning.